Xích xe nâng

Xích xe nâng

Tên SP: Xích lá xe nâng hàng OCM-Japan

Mã hàng: OCM - TVC

Hãng sản xuất: OCM Chain

Xuất xứ: Mde in Japan

Tồn kho: BL834, BL846, BL634...

Giá: Liên hệ

XÍCH XE NÂNG BL:

BL423, BL434, BL446, BL523, BL534, BL546, BL623, BL634, BL646, BL823, BL834, BL846, BL1023, BL1034, BL1046, BL1123, BL1134, BL1146, BL1423, BL1434, BL1446, BL1623, BL1634, BL1646, BL2022, BL2023, BL2044, BL2046, BL2066

XÍCH XE NÂNG AL:

AL422, AL444, AL466, AL522, AL544, AL566, AL622, AL644, AL666, AL822, AL844

AL type

XÍCH XE NÂNG AL Type

·         XÍCH XE NÂNG AL422 - Số lá: 2x2 - Bước SÊN 12.70 mm

·         XÍCH XE NÂNG AL444 - Số lá: 4x4 - Bước SÊN 12.70 mm

·       XÍCH XE NÂNG AL466 - Số lá: 6x6 - Bước SÊN 12.70 mm

·         XÍCH XE NÂNG AL522 - Số lá: 2x2 - Bước SÊN 15.875 mm

·      XÍCH XE NÂNG AL544 - Số lá: 4x4 - Bước SÊN 15.875 mm

·       XÍCH XE NÂNG AL566 - Số lá: 6x6 - Bước SÊN 15.875 mm

·       XÍCH XE NÂNG AL622 - Số lá: 2x2 - Bước SÊN 19.05 mm

·         XÍCH XE NÂNG AL644 - Số lá: 4x4 - Bước SÊN 19.05 mm

·        XÍCH XE NÂNG AL666 - Số lá: 6x6 - Bước SÊN 19.05 mm

·       XÍCH XE NÂNG AL822 - Số lá: 2x2 - Bước SÊN 25.40 mm

·         XÍCH XE NÂNG AL844 - Số lá: 4x4 - Bước SÊN 25.40 mm

·         XÍCH XE NÂNG AL866 - Số lá: 6x6 - Bước SÊN 25.40 mm

·        XÍCH XE NÂNG AL1022 - Số lá: 2x2 - Bước SÊN 31.75 mm

·         XÍCH XE NÂNG AL1044 - Số lá: 4x4 - Bước SÊN 31.75 mm

·       XÍCH XE NÂNG AL1066 - Số lá: 6x6 - Bước SÊN 31.75 mm

·       XÍCH XE NÂNG AL1222 - Số lá: 2x2 - Bước SÊN 38.10 mm

·       XÍCH XE NÂNG AL1244 - Số lá: 4x4 - Bước SÊN 38.10 mm

·        XÍCH XE NÂNG AL1266 - Số lá: 6x6 - Bước SÊN 38.10 mm

·    XÍCH XE NÂNG AL1444 - Số lá: 4x4 - Bước SÊN 44.45 mm

·      XÍCH XE NÂNG AL1466 - Số lá: 6x6 - Bước SÊN 44.45 mm

·       XÍCH XE NÂNG AL1644 - Số lá: 4x4 - Bước SÊN 50.80 mm

·      XÍCH XE NÂNG AL1666 - Số lá: 6x6 - Bước SÊN 50.80 mm

 

XÍCH XE NÂNG BL type

·        XÍCH XE NÂNG BL423 - Số lá: 2x3 - Bước XÍCH 12.70 mm

·         XÍCH XE NÂNG BL434 - Số lá: 3x4 - Bước XÍCH 12.70 mm

·         XÍCH XE NÂNG BL446 - Số lá: 4x6 - Bước XÍCH 12.70 mm

·         XÍCH XE NÂNG BL523 - Số lá: 2x3 - Bước XÍCH 15.875 mm

·         XÍCH XE NÂNG BL534 - Số lá: 3x4 - Bước XÍCH 15.875 mm

·         XÍCH XE NÂNG BL546 - Số lá: 4x6 - Bước XÍCH 15.875 mm

·         XÍCH XE NÂNG BL623 - Số lá: 2x3 - Bước XÍCH 19.05 mm

·         XÍCH XE NÂNG BL634 - Số lá: 3x4 - Bước XÍCH 19.05 mm

·         XÍCH XE NÂNG BL646 - Số lá: 4x6 - Bước XÍCH 19.05 mm

·         XÍCH XE NÂNG BL823 - Số lá: 2x3 - Bước XÍCH 25.40 mm

·         XÍCH XE NÂNG BL834 - Số lá: 3x4 - Bước XÍCH 25.40 mm

·         XÍCH XE NÂNG BL846 - Số lá: 4x6 - Bước XÍCH 25.40 mm

·         XÍCH XE NÂNG BL1023 - Số lá: 2x3 - Bước XÍCH 31.75 mm

·         XÍCH XE NÂNG BL1034 - Số lá: 3x4 - Bước XÍCH 31.75 mm

·         XÍCH XE NÂNG BL1046 - Số lá: 4x6 - Bước XÍCH 31.75 mm

·         XÍCH XE NÂNG BL1223 - Số lá: 2x3 - Bước XÍCH 38.10 mm

·         XÍCH XE NÂNG BL1234 - Số lá: 3x4 - Bước XÍCH 38.10 mm

·         XÍCH XE NÂNG BL1246 - Số lá: 4x6 - Bước XÍCH 38.10 mm

·         XÍCH XE NÂNG BL1423 - Số lá: 2x3 - Bước XÍCH 44.45 mm

·         XÍCH XE NÂNG BL1434 - Số lá: 3x4 - Bước XÍCH 44.45 mm

·         XÍCH XE NÂNG BL1446 - Số lá: 4x6 - Bước XÍCH 44.45 mm

·         XÍCH XE NÂNG BL1623 - Số lá: 2x3 - Bước XÍCH 50.80 mm

·         XÍCH XE NÂNG BL1634 - Số lá: 3x4 - Bước XÍCH 50.80 mm

·         XÍCH XE NÂNG BL1646 - Số lá: 4x6 - Bước XÍCH 50.80 mm

Liên hệ tư vấn và báo giá.

CÔNG TY TNHH MTV KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP TRUNG VIỆT

Điện thoại-Zalo: Mr Trung : 0909.244.818

Gmail: ngoctrung.cotrungviet@gmail.com

© Copyright 2019xichcongnghiepg7.com.