LAMBDA TSUBAKI - PHÁT HÀNH DÒNG G8

Tsubakimoto Chain luôn đi đầu trong việc đổi mới xích. Công ty hiểu được tầm quan trọng của đáp ứng nhu cầu công nghiệp bằng cách liên tục cải tiến sản phẩm dẫn đầu bằng cách đầu tư vào công nghệ mới, nghiên cứu và phát triển.

Tsubakimoto Chain luôn đi đầu trong việc đổi mới xích. Công ty hiểu được tầm quan trọng của đáp ứng nhu cầu công nghiệp bằng cách liên tục cải tiến sản phẩm dẫn đầu bằng cách đầu tư vào công nghệ mới, nghiên cứu và phát triển.

Là nhà tiên phong trong ngành công nghiệp, Tsubaki là công ty đầu tiên phát triển xích con lăn có sử dụng ống lót thiêu kết có tẩm dầu đặc biệt. Kể từ khi được giới thiệu ra thị trường vào năm 1988, xích Tsubaki Lambda đã đạt được uy tính lớn trong một loạt các ngành công nghiệp và các ứng dụng. Sản phẩm có khả năng đáp ứng một loạt các nhu cầu của khách hàng cho tuổi thọ mài mòn lâu dài trong môi trường không cấp dầu. Điều này làm giảm tổng chi phí dài hạn cho khách hàng.

Cấu trúc cơ bản xích Lambda

Basic Structure of Lambda Chain

 Tsubakimoto Chain luôn đi đầu trong việc đổi mới xích. Công ty hiểu được tầm quan trọng của đáp ứng nhu cầu công nghiệp bằng cách liên tục cải tiến sản phẩm dẫn đầu bằng cách đầu tư vào công nghệ mới, nghiên cứu và phát triển.

Là nhà tiên phong trong ngành công nghiệp, Tsubaki là công ty đầu tiên phát triển xích con lăn có sử dụng ống lót thiêu kết có tẩm dầu đặc biệt. Kể từ khi được giới thiệu ra thị trường vào năm 1988, xích Tsubaki Lambda đã đạt được uy tính lớn trong một loạt các ngành công nghiệp và các ứng dụng. Sản phẩm có khả năng đáp ứng một loạt các nhu cầu của khách hàng cho tuổi thọ mài mòn lâu dài trong môi trường không cấp dầu. Điều này làm giảm tổng chi phí dài hạn cho khách hàng.

Cấu trúc cơ bản xích Lambda

Basic Structure of Lambda Chain

Các tin tức khác

© Copyright 2019xichcongnghiepg7.com.