Vòng bi một chiều Tsubaki

Vòng bi một chiều Tsubaki

Vòng bi 1 chiều Tsubaki japan

Chuẩn loại : Loại BB, TFS, PB

Hãng sx: Tsubaki

Xuất xứ: Japan

Trình trạng : Mới 100%

- Công Ty Trung Việt phân phối vòng bi một chiều Tsubaki Japan. Sx tại Nhật bản có sẵn: BB15, BB17, BB20, BB25, BB30, BB35, BB40

Giá: Liên hệ

 

VÒNG BI BẠC ĐẠN MỘT CHIỀU TSUBAKI JAPAN:

 

Vòng bi 1 chiều Tsubaki Japan : TFS20, TFS25, TFS30, TFS35, TFS40, TFS45, BB15, BB17, BB20, BB25, BB20, BB30, BB35, BB40.

* Bạc đạn Tsubaki : B204, B205, B206, B207, B208, B209, B210, B211, B212, B213, B214


BẠC ĐẠN TFS15, BẠC ĐẠN TFS20, BẠC ĐẠN TFS25, 

BẠC ĐẠN TFS30, BẠC ĐẠN TFS35, BẠC ĐẠN TFS40, 

BẠC ĐẠN TFS45, BẠC ĐẠN TFS50, BẠC ĐẠN TFS60

BẠC ĐẠN MỘT CHIỀU STIEBER- ASUNU

BẠC ĐẠN ASNU15, BẠC ĐẠN ASNUS20, BẠC ĐẠN ASNU25, 

BẠC ĐẠN ASNU30, BẠC ĐẠN ASNU35, BẠC ĐẠN ASNU40, 

BẠC ĐẠN ASNU45, BẠC ĐẠN ASNU50, BẠC ĐẠN ASNU60

BẠC ĐẠN MỘT CHIỀU BB TSUBAKI KHÔNG RÃNH THEN 

BẠC ĐẠN BB15 , BẠC ĐẠN BB17 , BẠC ĐẠN BB20, BẠC ĐẠN BB25, 

BẠC ĐẠN BB30, BẠC ĐẠN BB35, BẠC ĐẠN BB40
BẠC ĐẠN CSK STIEBER KHÔNG RÃNH THEN 
 

BẠC ĐẠN CSK15,  BẠC ĐẠNC SK17, BẠC ĐẠN CSK20,  BẠC ĐẠN CSK25,  

BẠC ĐẠN CSK30,  BẠC ĐẠN CSK35, BẠC ĐẠN CSK40

BẠC ĐẠN MỘT CHIỀU TSUBAKI 01 RÃNH THEN

BẠC ĐẠN BB15-1K , BẠC ĐẠN BB17-1K, BẠC ĐẠN BB20-1K, 

BẠC ĐẠN BB25-1K, BẠC ĐẠN BB30-1K, BẠC ĐẠN BB35-1K, BẠC ĐẠN BB40-1K

BẠC ĐẠN CSK15P,  BẠC ĐẠNC SK17P, BẠC ĐẠN CSK20P,  BẠC ĐẠN CSK25P,  

BẠC ĐẠN CSK30P,  BẠC ĐẠN CSK35P, BẠC ĐẠN CSK40P

BẠC ĐẠN 2 RÃNHNH THEN

BẠC ĐẠN BB15-2K , BẠC ĐẠN BB17-2K, BẠC ĐẠN BB20-2K, BẠC ĐẠN BB25-2K, 

BẠC ĐẠN BB30-2K, BẠC ĐẠN BB35-2K, BẠC ĐẠN BB40-2K

BẠC ĐẠN CSK15PP,  BẠC ĐẠNC SK17PP, BẠC ĐẠN CSK20PP,  BẠC ĐẠN CSK25PP,  

BẠC ĐẠN CSK30PP,  BẠC ĐẠN CSK35PP, BẠC ĐẠN CSK40PP

BẠC ĐẠN B200 TSUBAKI

BẠC ĐẠN B203, BẠC ĐẠN B204, BẠC ĐẠN B205, BẠC ĐẠN B206, 

BẠC ĐẠN B207, BẠC ĐẠN B208, BẠC ĐẠN B209, BẠC ĐẠN B210

BẠC ĐẠN S200 STIEBER-ĐỨC

BẠC ĐẠN S203, BẠC ĐẠN S204, BẠC ĐẠN S205, BẠC ĐẠN S206, 

BẠC ĐẠN S207, BẠC ĐẠN S208, BẠC ĐẠN S209, BẠC ĐẠN S210    

 

Ví dụ B206= 6200, B207= 6207,B208= 6208.

 

Liên hệ tư vấn và báo giá

CÔNG TY TNHH MTV KT CN TRUNG VIỆT

Điện thoai-zalo: Mr Trung : 0909.244.818
Gmail: ngoctrung.cotrungviet@gmail.com

Sản phẩm liên quan

© Copyright 2019xichcongnghiepg7.com.