Thanh Trượt Con Trượt

Thanh Trượt Con Trượt

Thanh rây trược , con trược dùng trong máy CNC, công nghiệp nặng.

Ứng Dụng: CNC, Công Nghiệp

Giá: Liên hệ

thong so con truot vuong qrh hiwin

 

thong so con truot vuong hiwin

 

 

Con trượt THK 
HSR15A, HSR20A, HSR25A, HSR30A, HSR35A, HSR45A, HSR55A, HSR65A, HSR85A 
HSR20LA, HSR25LA, HSR30LA, HSR35LA, HSR45LA, HSR55LA, HSR65LA, HSR85LA 
HSR15R, HSR20R, HSR25R, HSR30R, HSR35R, HSR45R, HSR55R, HSR65R, HSR85R 
HSR20LR HSR25LR, HSR30LR, HSR35LR, HSR45LR, HSR55LR, HSR65LR, HSR85LR 
HSR15B, HSR20B, HSR25B, HSR30B, HSR35B, HSR55B, HSR65B, HSR85B, HSR45B 
HSR20LB, HSR25LB, HSR30LB, HSR35LB, HSR45LB, HSR55LB, HSR65LB, HSR85LB, 
HSR8RM, HSR10RM, HSR12RM 
 
SSR - thanh trượt THK
SSR15XW, SSR20XW,  SSR25XW,  SSR30XW,  SSR35XW,  SSR15XV 
SSR20XV,  SSR25XV,  SSR15XTB,  SSR20XTB,  SSR25XTB 


SRS-thanh trượt THK
SRS9M,  SRS12M,  SRS15M,  SRS20M,  SRS25M,  SRS9WM,  SRS12WM,  SRS15WM 
 
SHW-thanh trượt THK
SHW12CAM,  SHW14CAM,  SHW17CAM,  SHW21CA,  SHW27CA,  SHW35CA,  SHW50CA SHW12CRM,  SHW12HRM,  SHW14CRM 
SHW17CRM,  SHW21CR,  SHW27CR,  SHW35CR,  SHW50CR 


HRW loại 
HRW17CA,  HRW17CAM HRW21CA,  HRW21CAM,  HRW27CA,  HRW27CAM,  HRW35CA HRW35CAM,  HRW50CA, HRW60CA 
HRW12LRM,  HRW14LRM,  HRW17CR,  HRW17CRM,  HRW21CR , HRW27CRM,  HRW35CR , HRW35CRM, HRW50CR 


SHS-thanh trượt THK
SHS15C,  SHS15LC,  SHS20C,  SHS20LC,  SHS25C,  SHS25LC,  SHS30C,  SHS30LC,  SHS35C,  SHS35LC,  SHS45C,  SHS45LC 
SHS55C,  SHS55LC,  SHS65C,  SHS65LC 
SHS15V,  SHS15LV,  SHS20V,  SHS20LV,  SHS25V,  SHS25LV,  SHS30V,  SHS30LV,  SHS35V,  SHS35LV,  HS45V, SHS45LV,  SHS55V,  SHS55LV,  SHS65V, SHS65LV,  SHS15R,  SHS20R,  SHS20LR,  SHS25R SHS25LR, SHS30LR, SHS35R,  SHS35LR,  SHS45R,  SHS45LR, SHS55R,  SHS30R,  SHS55LR

 

CÔNG TY TNHH MTV KT CN TRUNG VIỆT

Điện thoai-zalo: Mr Trung : 0909.244.818
E-mail: sale@senxichcongnghiep.com

Gmail: ngoctrung.cotrungviet@gmail.com

Sản phẩm liên quan

© Copyright 2019xichcongnghiepg7.com.