Khóa xích tai gá

Khóa xích tai gá

Bát xích hay tai gá xích rời gắn vào xích tải :

Xích tải Ansi/ BS/DIN: 35, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140 loại 1 dãy xích, 2 dãy xích....3 dãy.

Xích bước đôi: C2040/2042, 2050/2052, 2060/2062, 2080/2082, 2100/21002,

Dạng tai gá bát xích: A1, A1, WA1, WA2, K1, K2, WK, WK2, SA1, SA2.

Giá: Liên hệ

Bát xích hay tai gá xích rời gắn vào xích tải :

Xích tải Ansi/ BS/DIN: 35, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140 loại 1 dãy xích, 2 dãy xích....3 dãy.

Xích bước đôi: C2040/2042, 2050/2052, 2060/2062, 2080/2082, 2100/21002,

Dạng tai gá bát xích: A1, A1, WA1, WA2, K1, K2, WK, WK2, SA1, SA2.

1. XÍCH TAY GÁ (TAI GÁ) A1

2.  XÍCH TAY GÁ (TAI GÁ) K1

3. XÍCH TAY GÁ (TAI GÁ) SA1

4. XÍCH TAY GÁ (TAI GÁ) SK1

5. XÍCH TAY GÁ (TAI GÁ) WA1, WA2

6. XÍCH TAY GÁ (TAI GÁ) WK1, WK2

7. XÍCH TAY GÁ (TAI GÁ) WSA1, WSA2

8. XÍCH TAY GÁ (TAI GÁ) WSK1, WSK2

THÔNG SỐ KỸ THUẬT XÍCH BƯỚC ĐÔI CON LĂN NHỎ, CON LĂN LỚN

© Copyright 2019xichcongnghiepg7.com.